Báo giá Linux hosting

Báo giá tên miền

TÊN MIỀN VIỆT NAM

TÊN MIỀN PHÍ CÀI ĐẶT NĂM ĐẦU PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM
GHI CHÚ
.vn 750.000 VND 480.000 VND/năm Dành cho cá nhân – Doanh nghiệp
.com.vn

.net.vn

650.000 VND 350.000 VND/năm Dành cho cá nhân – Doanh nghiệp
.org.vn 380.000 VND 250.000 VND/năm Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương
.edu.vn 380.000 VND 250.000 VND/năm Chỉ dành cho các trường học, các tổ chức giáo dục
.gov.vn 380.000 VND 250.000 VND/năm Chỉ dành cho các cơ quan của Chính Phủ

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

TÊN MIỀN PHÍ CÀI ĐẶT NĂM ĐẦU PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM GHI CHÚ
.com/.org 299.000 VND/năm 299.000 VND/năm Dành cho cá nhân – Doanh nghiệp
.net 299.000 VND/năm 299.000 VND/năm Dành cho cá nhân – Doanh nghiệp
.biz 650.000VND/năm 350.000 VND/năm Dành cho cá nhân – Doanh nghiệp
.us 299.000 VND/năm 299.000 VND/năm Dành cho cá nhân – Doanh nghiệp