Báo giá Linux hosting

Báo giá tên miền

TÊN MIỀN VIỆT NAM

TÊN MIỀN PHÍ CÀI ĐẶT PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM
GHI CHÚ
.vn 299.000 VND 460.000 VND/năm Dành cho cá nhân – Doanh nghiệp

.com.vn

.net.vn

299.000 VND 338.000 VND/năm Dành cho cá nhân – Doanh nghiệp
.org.vn 200.000 VND 200.000 VND/năm Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương
.edu.vn 200.000 VND 200.000 VND/năm Chỉ dành cho các trường học, các tổ chức giáo dục
.gov.vn 200.000 VND 200.000 VND/năm Chỉ dành cho các cơ quan của Chính Phủ

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

TÊN MIỀN PHÍ CÀI ĐẶT PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM GHI CHÚ
.com/.org Miễn phí 280.000 VND/năm Dành cho cá nhân – Doanh nghiệp
.net Miễn phí 280.000 VND/năm Dành cho cá nhân – Doanh nghiệp
.biz/.info Miễn phí 240.000 VND/năm Dành cho cá nhân – Doanh nghiệp
.us Miễn phí 240.000 VND/năm Dành cho cá nhân – Doanh nghiệp