Hướng dẫn cấu hình mail live.com theo tên miền trên Microsoft Outlook 2010

Bạn nhận được một tài khoản email được cấu hình trên server của Microsoft với tên miền của công ty bạn, nhưng bạn đã quen dung Microsoft Outlook để gửi và nhận mail, Nhân đây webgiare.net sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt tài khoản email của mình trên Microsoft outlook 2010.

– Khởi tạo Mircrosoft Outlook 2010
– Chọn file như hình sau :

– Chọn vào +Add Account xuất hiện giao diện sau

– Check vào mục Manunlly configure server settings or additional server types và chọn Next

– Check vào mục Internet E-mail và chọn Next

– Nhập thông tin vào các mục như sau : 

+ Your Name : Nhập tên hiện thi tài khoản email của bạn
+ E-mail Address : Nhập địa chỉ email của bạn
+ Incoming mail server : pop3.live.com
+ outgoing mail server (SMTP) : smtp.live.com
+ User Name : Nhập địa chỉ email
+ Password : Nhập mật khẩu email

– Sau khi nhập thông tin chọn More Settings … và chọn tab outgoing Server xuất hiện họp thoại sau :

– Check vào mục My outgoing server (SMTP) requires authentication

– Chọn tab Advanced  để khai báo thêm các thông số như hình vẽ sau :

– Chọn OK để, sau đó chọn mục Test Acount Setting . . .  để kiểm tra mail

– Chọn Close để hoàn tất

– Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt

– Webgiare.net chúc các bạn thành công !

Bài viết liên quan